Indhold: Holland når bunden af gastanken! – Mere naturgas i belgisk elproduktion! – Sverige forbyder al produktion af uran. – Rusland hjælper Argentina med produktion af uran. – Tysk udslip af CO2 lever ikke op til håbet.

Kort Nyt nr 75