Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Risø’s affald giver igen anledning til debat. Regeringen foreslår nu (september 2017), at det opbevares på Risø, – evt. i en forstærket bygning, hvor det skal lagres i 30-50 år. Det er ikke blot Risø’s affald, men også affald fra industrien og fra hospitaler. Derfor vil der fortsat komme affald, som skal kunne lagres samme sted. REO udarbejdede i 2007 en grundig rapport, som desværre ikke ses her. Men i 2014 leverede REO et kortere høringssvar: Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald.

Se høringssvaret.