Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

DTU’s eget tidsskrift “Dynamo” oplyser i det seneste nummer (marts 2024), at DTU/Risø har oprettet et helt nyt Center, der skal samle de seneste års viden om forskellige kernekrft-teknologier.

Centeret ledes af Bent Lauritzen, der er seniorforsker ved DTU, ph.d. i kernefysik.

DTU beskriver det det sådan:

Et nyt center på DTU skal samle og styrke forskningen i atomkraft-teknologier og bidrage med viden til samfundet. “Nuclear Energy DTU” vil samarbejde med virksomheder, der udvikler nye reaktortyper, og undervise studerende. Centerets arbejde skal sikre, at Danmark fortsat har adgang til stærke kompetancer på området.

Selvom forskning i atomkraft har været begrænset i Danmark gennem de sidste 40 år har DTU bevaret flere forskningsmiljøer, der arbejder med kernefysik og nucleare teknologier, og har således fastholdt faglig ekspertise på området.

DTU vil med oprettelsen af centeret understøtte en videnbaseret debat om og vurdering af potentialet for at anvende atomkraft i Danmark som et muligt element i samfundets omlægning til fossilfrie energikilder.

Danmark tillader ikke produktion af energi via atomkraft, men det gør mange andre lande. Ifølge Det Internationale Energiagentur, IAEA, udgjorde atomkraft ca. 10 %  af verdens samlede strømforbrug i 2022. Citat slut.

Sidste nyt: REO kan tilføje, at vores minister, Lars Aagaard den 14/3 oplyste, at de danske udviklere af SMR-reaktorer gerne må teste reaktorerne med fissilt brændlsel (uran og thorium), men de må ikke levere varme eller el til danske forbrugere!

Det sidste skyldes den helt særlige danske logik på dette område!!! – Risø¨s største reaktor, DR3, producerede i mange år ca. 20 MW varme, som blev ledt ud i Roskilde fjord (;-)