Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Energy Supply meddeler 14. februar, at tænktanken Axcelfuture nu vil undersøge fordele og ulemper ved at indføre atomkraft i Danmark baseret på fremtidige teknologier.

Resultatet kommer allerede i begyndelsen af 2025. – Det er uklart, hvorfor man ikke vil medtage de nuværende, gennemprøvede typer kernekraft?

Danmark droppede planlægningen af kernekraft i 1985, men det nævnes, “at forholdene har ændret sig, og mange eksperter ser atomkraft som en helt nødvendig teknologi, hvis vi skal nå målet om klimaneutralitet inden 2050.”

Axcelfuture vil nu undersøge “de teknologiske og regulatoriske barrierer og muligheder for at indføre modulære mindre atomkraftværker i Danmark baseret på de nyeste teknologier”.

Undersøgelsen skal danne grundlag for at kunne træffe beslutninger om en fremtidig energiplanlægning i Danmark.

Det nævnes også, at Axcelfuture vil undersøge, om det vil være en holdbar forretningsmodel i at placere et mindre atomkraftværk, f.eks. i et industriområde, hvor forsyning af sikker og stabil elektricitet er afgørende.

Undersøgelsen skal være gennemført i 2025.

Læs artiklen i Energy Supply