Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Den 17. januar 2024 meddelte DTU (Danmarks Tekniske Universitet), at de opretter et “Nyt tværfagligt center for nucleare energiteknologier”, altså for forskellige typer kernekraft.

Det er seniorforsker Bent Lauritzen, der bliver centerleder. Centeret får til huse på Risø, og det skal styrke og samle DTU’s forskningsmiljøer og vil med tiden udgøre en fælles indgang for eksterne samarbejdspartnere.

DTU skriver bl.a. om initiativet:  Udviklingen inden for atomkraft går stærkt, og teknologien har rykket sig markant, især gennem de sidste ca. 15 år. Udover at der etableres nye, såkaldte generation IV-kraftværker, som en videreudvikling af store, traditionelle kernekraftværker, arbejdes der på at udvikle små, modulære reaktorer. Disse adskiller sig fra de traditionelle værker både ift. størrelse, ydelse og opbygning.

Om Risø. “Atomenergikommisionens Forsøgsanlæg Risø” blev indviet i 1958 med henblik på at forberede Danmark på at udnytte kernekraft. Der kørte i en årrække tre forsøgsreaktorer (DR1, DR2 og DR3). Selve atomforskningen stoppede i 1989, men DR3 kørte videre til år 2000. – Så det er skæbnens ironi, at der nu igen må forskes i kernekraft på Risø!

Læs DTU’s udmelding her