Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Nogle tror stadig, at vi og verden kan reducere forbruget af kul, olie og gas så meget, at verden bliver CO2-neutral i 2050.

Men vi er også mange, der ser realistisk på mulighederne og erkender, at det IKKE er muligt! På figuren er energiforbruget angivet i Exajoule (EJ) = 10^18 Joule.

Det svenske KLIMATSANS har den 26/12-23 udsendt denne meget afslørende graf fra det schweiziske magasin “Die Welt-Woche”, der viser grafisk, at det er helt usandsynligt, at 2050-målet kan opfyldes!

Om grafen:  Undskyld, at den er lidt sløret, og:

  1. Den er fra 2019, hvor man håbede, at forbruget af fossile brændsler ville aftage lidt, men det er tvært imod vokset!
  2. Kernekraften forventes 3-doblet før 2050, så den grønne stribe bør være tre gange bredere i 2050. Men som det ses, skal der langt mere kernekraft i spil, hvis det skal redde klimaet!

Læs artiklen fra KLIMATSANS

REO’s kommentar:  REO har længe vidst, at man ikke på få årtier kan afvikle de energikilder, der har været hele grundlaget for den voksende velfærd siden ca. år 1800, hvor det først var kul, der satte skub i udviklingen – og senere olie og naturgas.

Det har vi i REO vidst lige siden den første energikrise i 1973/74, og vi har fra 1976 arbejdet på at få kul, olie (og senere også naturgas) erstattet af så meget kernekraft, som muligt.

Fra ca. 1970 til 1990 blev der startet ca. 400 kernereaktorer, og kernekraften kom i 1996 op på at dække 17,5 % af verdens elforbrug. Siden er elforbruget vokset betydeligt, men kernekraften fulgte desværre ikke med, så den nu dækker ca. 10 % af elforbruget.