Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Det svenske KLIMATSANS oplyste 10/12-2023, at Kina den 6/12 koblede et HTGR-kraftværk til nettet – efter at have kørt et “non-stop-test” i en uge. HTGR betyder “høj-temperatur-gas-kølet reaktor”.

Det er en helt speciel konstruktion HTGR-PM (høj-temperatur-Pebble-bed-Module), som bl.a. blev bygget og testet i Tyskland i 1960! – Den leverede elektricitet fra 1967 til 1988.

Brændslet består af kugler (60 mm Ø), der indeholder både brændsel (uran, beriget til 8,5 % U-235) og grafit (moderator). Gassen (helium) blæses ned mellem kuglerne og opvarmes til høj temperatur (her 500 grader). Reaktoren kan køre uafbrudt, fordi man tilfører nye kugler foroven og udtager dem løbende for neden!

Ekstra sikkerhed:  Reaktoren behøver ikke nødkølesystemer! – Man testede dette ved at stoppe gas-pumperne, mens reaktoren kørte. Og den naturlige cirkulation var tilstrækkelig til at holde temperaturen under kritiske værdier. Man kalder det en “passivt kølet reaktor”.

Det er ikke klart oplyst, hvorfor Kina kalder det et 4. generations kraftværk. Det afklares senere?

Værket leverer nu en el-effekt på 210 MWe, men vil blive udbygget til 10 enheder (2100 MWe), der hver består af to reaktorer, der hver leverer varm helium (250 MWt) til en fælles generator på de nævnte 210 MWe. – Virkningsgraden er altså: 210 / (2 x 250) = 0,42 = 42 %.

Læs her en grundig beskrivelse af reaktorerne

Princippet i en Pebble-bed-reaktor (billede fra Wikipedia):

REO gætter på, at helium-gassen opvarmes til ca. 800 grader C (ikke specificeret). Kraftværket kan derfor enten levere el og varme eller levere procesenergi og evt. brint til kemiske fabrikker, f.eks. PtX-anlæg.

Det iInternationale Energiagentur (IAEA) oplyser (upræcist!), at denne reaktortype producerer op til 70 gange mere energi (???), øger reaktorers holdbarhed og reducerer levetiden for det radioaktive affald.