Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ugeavisen Ingeniøren meddeler 4.12.2023, at 22 lande den 2.12.23 i Dubai har skrevet under på en erklæring om at tredoble kapaciteten af kernekraften før 2050.

Det er USA, Storbritannien, Sverige og 19 andre lande (ikke Danmark!), der erklærer, at hvis klimaudviklingen skal bremses, så SKAL kernekraften tages yderligere i brug.

Samtidig forpligter de 22 lande sig også til at »støtte udviklingen og konstruktionen af atomreaktorer, herunder små modulære reaktorer (SMR) og andre avancerede reaktorer til elproduktion,« som der skrives i erklæringen.

De 22 lande, som har underskrevet erklæringen, er:
  • USA, Bulgarien, Canada, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Ghana, Ungarn, Japan, Sydkorea, Moldova, Mongoliet, Marokko, Holland, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater og Storbritannien.
  • Som det ses, er to store lande, Kina og Sovjet, ikke med.

Læs artiklen her

.Kommentar fra REO:  Det er et kæmpe-fremskridt, politisk set, men klimamæssigt betyder det nok mindre, end man umiddelbart tror!

Der er 31 lande, der nu har kernekraft, så 9 lande er ikke med.

I 2022 leverer verdens ca. 450 kernekraftreaktorer ca. 4 % af energiforbruget (det svarer til ca. 10 % af elforbruget). Hvis vi antager, at de 7 lande, der ikke er nævnt (især Kina), udvider kernekraften tilsvarende, så vil denne tredobling af kernekraften levere ca. 12 % af energiforbruget. REO har beregnet, at det vil reducere verdens udledning af CO2 med 16 – 18 %, afhængigt at, om det er kul-, olie- eller gaskraftværker, der erstattes  af kernekraft..

Dette forudsætter naturligvis, at elforbruget ikke stiger, men det regner alle prognoser med, at det i høj grad gør. – Og så bliver den procentiske CO2-reduktion tilsvarende mindre.