Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Fra BP’s årlige oversigt over verdens energiproduktion og forbrug har vi hentet data til dette søjlediagram.

Det ses, at ca. 60 % af elproduktionen stadig kommer fra fossile energikilder (olie, kul og gas).

Danmarks årlige elproduktion har de sidste 10 år varieret mellem 30 og 35 TWh, så det udgør kun ca. en tusindedel af verdens elproduktion! – Lidt mere præcist: ca. 1/900.

Se et lidt mere præcist diagram