Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Nyhedsmediet Ing.dk meddelte 5. september, at søkablet Viking Link nu er testet ved 735.000 volt (normal drift: 400.000 volt) og vil blive sat i drift ved juletid, 2023.

Men er det en glædelig julegave? – Kablet, der har været på vej i ca. 10 år, er verdens længste (765 km) og har kostet 13 mia. kr.

Det er undervejs blevet kritiseret af mange, bl.a. af REO, der har påpeget, at der er overskud af el fra sol og vind omtrent samtidig i Danmark og England, så nytten af kablet er meget begrænset.

REO’s konsulent, civ. ing. Søren Kjærsgaard, har i august 2019 (med tal fra 2018) påvist denne samtidighed i rapport, der ligger under Udgivelser:  “Rapport om dansk og europæisk produktion og forbrug af elektricitet”.

Kablets meget beskedne nytte ses af rapportens konklusioner:

Danmark har (på grund af vores mange vindmøller og solceller), brug for (2018) at importere el i ca. 5862 timer – i snit 758 MW, og eksportere el i ca. 2898 timer – i snit 360 MW.

Men England (Storbritannien) har også brug for at importere og eksportere el, og sammenfattes de to landes behov – time for time – bliver resultatet, at kablet kun i 1583 timer vil sende el fra Danmark til Storbritannien, i snit 140 MW – og kun i 1424 timer sende strøm i modsat retning – i snit 136 MW. – Et år har 8.760 timer.

Men da spidsværdierne er større end kablets kapacitet på 1400 MW, reduceres disse tal yderligere til henholdsvis:  eksport: 133 MW og import: 122 MW.

Tabellen en lille fejl: Over næstsidste kolonne skal stå: DK to UK.

Læs REO’s sammenfatning og rapporten her

Comments

 1. Det første gang jeg ser prisen 13 mia. kroner nævnt for disse 2 søkabler – hørte dog 7,5 mia. nævnt i TV foråret 2023, det lød mild sagt for lavt, men synes også 13 mia. kroner lyder i underkanten. I begge ender af de 2 kabler etableres en kæmpe stor transformatorstation i næsten 20m høj bygning og kabelskibet Leonardo da Vinci 171m lang med mandskabsbesætning på op til 120 mænd, er bygget til opgaven, kan laste 17.000 tons = 100 km sammenhængende søkabel rulles ud ad gangen.
  Totalprisen for hele projektet inkl. forarbejde/planlægning/projektering og havbundsundersøgelser og skibet samt 2 transformatorstationer inkl. bygninger og kabeltilslutninger i land i begge ender.
  Mon ikke totalprisen ender nær 50 mia. kroner? 50% til hhv. England og Danmark? Skibet skal sandsynligvis genanvendes andre steder f.eks. i Middelhavet.

  1. Kære Preben Møller Jacobsen!
   Tak for din kommentar! – Du har nok ret i, at alle omkostninger ikke er medregnet. Det gælder jo også mange andre “grønne” projekter!
   Men ingen i REO er eksperter i den slags projekter, så dit indlæg lader vi blot stå som en kommentar.

Comments are closed.