Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

BP Statistical Review of World Energy 2023 er udkommet (26.6.2023).

Den viser data til og med 2022.

Den har i mange år været REO’s “bibel”, når vi debatterer verdens energi- og klimaproblemer.

På side 8 ses det, at verdens energiforbrug gennem de sidste 10 år er vokset i snit 1,4 % om året, dog med et lille dyk i 2020 pga. Corona’en.

Fra 2021 til 2022 voksede energiforbruget 1,1 %, og CO2-emissionen 0,9 %.

Så globalt set er det endnu ikke lykkedes at vende stigningen til et fald!

Energiforbruget kom fra:  Olie: 31,6 % – Gas: 23,5 % – Kul: 26,8 % – Kernekraft: 4,0 % – Vandkraft: 6,7 % og VE: 7,5 %.

Så nu kommer 18 % af verdens energiforbrug fra “næsten CO2-fri” kilder.

Se oversigten her

NB! – Da version 2023 pt ikke fungerer, ses foreløbig 2022-udgaven. Vi arbejder på sagen!