Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Artiklen fra Den Korte Avis er udarbejdet af REO’s “talknusere”, Søren Kjærsgaard og Ib Andersen.

Overskriften og konklusionen er: Dansk havvindmøllepolitik er uforsvarlig teknisk, økonomisk, strategisk og miljømæssigt.

Skiftende regeringer har baseret den danske omstilling til grøn el på såkaldt vedvarende energi fra et stort antal vindmøller på hav og land samt solceller. Den grønne el skal sælges til danske forbrugere samt eksporteres til især lande i EU samt til eksport af danske PtX (flydende brændstoffer) fremstillet af denne el.

Tyskland, Holland, Belgien og Danmark blev i 2022 enige om at opføre 65 GW (GigaWatt) havvindmøller inden 2030 og øge dette til mindst 150 GW i 2050.

Den 25/4 2023 blev endnu flere EU-lande enige om at fordoble målsætningen til mindst 120 GW i 2030 og mere end 300 GW i 2050, – altså en tyvedobling af havvind-elproduktionen i Nordsøen.

Prisen kendes ikke, men ligger formodentlig på 200-300 mia. kr.

Læs hele artiklen i Den Korte Avis.