Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Videnskab.dk meddeler 13.12.2022, at:  “Forskere har annonceret et “historisk stort skridt” i den grønne omstilling”. Det nye er, at det for første gang er lykkedes at producere lidt mere energi, end der tilføres reaktoren. Helt præcist var energioverskuddet 1,10 MJ (megajoule) eller 0,31 kWh! – som kan købes for et par danske kroner! – Foto fra ITER.

Se artiklen i Videnskab.dk

Men hvad er fusionsenergi?

I Solen omdannes store mængder brint-kerner (H) til tungere helium-kerner (He). Denne proces udvikler varme, og kaldes fusion (=sammensmeltning). Det kan lyde mystisk, at både fission (spaltning af kerner) og fusion kan udvikle varme, men det skyldes, at “mellemtunge” kerner, f.eks. jern (Fe) har mindst energiindhold. Både spaltning af de tungeste kerner (uran) og sammensmeltning af de letteste kerner (brint) udvikler derfor energi. – Der bruges i disse år store summer på at afprøve, om fusions-processen kan “tæmmes” på Jorden og engang i fremtiden udnyttes til produktion af el og varme. En sådan reaktor kaldes en “fusions-reaktor”.
Der er bygget en del forsøgs-reaktorer (Tokamak), Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak
og en større (ITER) er under bygning i Sydfrankrig. Se: http://en.wikipedia.org/wiki/ITER