Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Den internationale kernekraft-organisation, IAEA, gør status for kernekraften.

Chefen for IAEA (Atomic Energy Agency) holdt foredrag i Wien den 26.9.2022 og leverede en status for verdens kernekraft. Han sagde, at klimaændringerne og energikrisen har fået flere lande til at se kernekraften som en løsning, og derfor øger IAEA sin prognose for kernekraftens udvikling frem til 2050.

I dag leverer 430 reaktorer i 32 lande ca. 386 GWe elektrisk effekt. Det er 386.000 MWe, som er ca. 60 gange Danmarks kapacitet på kraftværker samt fra vind og sol. I alt leverer kernekraftværkerne ca. 10 % af verdens el-forbrug.

Desuden er 57 reaktorer under opførelse i 18 lande. Men da verdens elforbrug forventes at stige betydeligt, kræver det mere end en fordobling af kernekraftens kapacitet (til ca. 870 GW), hvis andelen af kernekraft stadig skal være mindst 10 % i 2050. – IAEA’s højeste prognose forventer tilmed en lille stigning også for andelen af kernekraft.

Chefen for IAEA tilføjer, at det kræver en del holdningsændringer, hvis dette mål skal opfyldes. Og der skal gennemføres en del harmoniseringer af love og af industrien samt af håndteringen af det højradioaktive affald.

Helt aktuelt starter Finland i år deres femte reaktor, Olkiluoto 3. Det er den største reaktor i verden, en EPR på 1600 MWe. De påbegyndte testkørslen i foråret og den forventes at levere fuld effekt her i efteråret.

Fotoet er fra IAEA’s konference i Wien.