Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ugeavisen Ingeniøren meddeler 23.9.2022, at et kraftværk syd for San Francisco i Californien har fået installeret et meget stort Tesla-batteri med en kapacitet på 1.600 MWh, og som kan levere en effekt på 400 MW. Prisen kendes ikke.

Tallene viser, at batteriet kan levere 400 MW i op til 4 timer, så det kan bidrage til udjævning af elforbruget i et begrænset område, f.eks. en mellemstor by.

Mange spørger, om vi i Danmark kunne udjævne strømmen fra vindmøllerne, så de kunne dække vores elforbrug året rundt?

REO svarer:   Da vores elforbrug er ca. 35 TWh/år (= 35.000.000 MWh/år) vil 420 anlæg af denne størrelse kunne levere strøm til en uge uden vind. Lidt flere, hvis de skal kunne dække også en uge om vinteren.

Læs artiklen i Ingeniøren.     Billedet er fra Ingeniøren/Tesla

PS. Ingeniøren meddeler samme dag, at der er udbrudt brand i et af anlæggets batterier.        Se artiklen om dette.