Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Energinets årlige el-miljødeklaration viser hvilke kilder, strømmen rent fysisk kommer fra.

Det kan dog ikke opgøres helt eksakt, da den importerede elektricitets kilder kan vægtes forskelligt.

Energinet regner med, at den importerede strøm fra f.eks. Sverige har samme fordeling, som Sveriges egen el-produktion (fra vandkraft, kernekraft, vindkraft, m.v.).

Danmarks elforbrug er vokset lidt, nu: 36,6 TWh/år, og Miljødeklarationen for 2021 viser:

Vind: 41,8 % — Biomasse: 18,6 — Vandkraft: 11,7 — Kul og brunkul: 11,2 — Naturgas: 5,2 — Affald: 4,6 — Sol: 3,9 — Kernekraft: 2,3 — Olie: 0,8 %.

Andelen af kernekraft er faldet fra de tidligere 4 % til 2,3 %, fordi både Sverige og Tyskland har lukket kernekraftværker.

PS. Naturgas: 5,2 % var ikke med, men er nu rettet.