Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

IAEA’s generaldirektør, Rafael Grossi, kalder eksplosionerne for ”fuldstændig uacceptable” og forlanger, at det bliver ”stoppet øjeblikkeligt”.

Atomdirektøren skriver ikke, hvem han mener, der står bag de seneste angreb. I løbet af krigen i Ukraine har både Ukraine og Rusland beskyldt modparten for at stå bag angreb nær det store atomkraftværk.

6.11.2022 meddelte DR’s P1, at der igen er oprettet højspændingsforbindelse til Zaporizjzja-kraftværket. Det betyder ikke, at reaktorer er genstartet, men at “efterkølingen” nu kan ske uden brug af dieselgeneratorer. Altså en øget sikkerhed. – En anden kilde oplyser, at der var 20 dieselgeneratorer, som leverede strøm til pumperne, mens højspændingsforbindelsen var afbrudt. Så “naturlig køling” var åbenbart ikke tilstrækkelig.

3.11.2022 meddelte DR’s P1, at den sidste højspændingsforbindelse fra kraftværket er beskadiget, så kølevandspumperne nu forsynes med el fra dieselgeneratorer. Den eftervarme, der skal fjernes fra den sidst stoppede reaktor er nu (efter ca. 50 døgn) ca. 1/1000 (en promille) af den termiske effekt (2,8 GW), da reaktoren kørte. Så den mest kritiske reaktor skal have bortkølet 2.800/1000 = 2,8 MW. – Denne meget begrænsede effekt må være tæt på at kunne bortkøles ved naturlig cirkulation, men REO ved det ikke med sikkerhed.

1.10.2022. Atomkraftværket, Zaporizjzja, ligger på den sydlige side af floden Dnepr, og derfor i russisk annekteret område. Derfor vil Rusland formodentlig kræve, at værket betjenes af russisk mandskab. Det kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, som vores kernekraft-sagkyndige, Bent Lauritzen fra DTU, dog ikke mener er alvorligt. Værket har nu kun èn højspændingsforbindelse til omverdenen (de tre øvrige er beskadiget), men værket har dieselgeneratorer, der kan levere den nødvendige strøm til kølevands-pumperne, hvis den nævnte højspændingsledning også svigter.

Se værket fra satellit! – Bemærk de 6 røde reaktorkupler og de meget lange kølevandskanaler.

15.9.2022. Upræcise oplysninger. Nu meddeles det igen, at den sidste reaktor er lukket! – Det kaldes “en kold lukning”. Dette betyder, at den er maksimalt sikret imod krigshandlinger. Om de øvrige fem reaktorer ved vi kun, at de også er lukket.

1.9.2022. IAEA’s inspektører er nu på værket, men kun to forventes at blive der på ubestemt tid. IAEA foreslår, at der skabes en sikkerhedszone omkring værket. Det menes, at alle seks reaktorer p.t. er stoppet, men det vides ikke hvor længe.

27.8.2022. Der kommer hele tiden nye oplysninger om kraftværket. Alle seks reaktorer blev stoppet pga en brand, der beskadigede elledningerne fra værket. Nødkølingen af reaktorerne gik straks i gang, og nu meldes det, at mindst to reaktorer igen leverer strøm. – Der kan være et problem, når reaktorer pludselig stoppes og skal starte igen. Der dannes gassen xenon i brændselselementerne, og det kan medføre “xenon-forgiftning”. I praksis betyder det, at en reaktor enten skal genstartes inden ca. 1/2 time, eller der skal gå et par døgn, for reaktoren genstartes. – Dette er helt normalt.

Den 19/8 blev Putin og Macron enige om at lade IAEA’s inspektører besøge elværket. Det vides ikke, hvornår det finder sted, men det menes at ske en af de første dage i september.

Den 10/8-22:  Europas største kernekraftværk (6 reaktorer leverer ialt 5,7 GWe) ligger i det sydlige Ukraine, hvor kampene kommer tæt på.

Russerne erobrede allerede i marts kraftværket, men det er stadig ukrainske ingeniører, der betjener værket.

Selve reaktorbygningerne er beskyttet af solide indeslutninger (containments), men et lager for brugt brændsel ligger tæt ved værket, og hvis det rammes, kan der spredes radioaktivt materiale i lokalområdet.

En højspændingsledning er beskadiget, og derfor er en af reaktorerne stoppet. En anden kører på reduceret effekt.

Det forlyder, at Rusland vil give repræsentanter fra IAEA (det internationale atomenergi-agentur) adgang til at inspicere kraftværket. Frederiksborg Amts Avis meddeler 13/8, at IAEA ønsker at inspicere værket.

I Danmark har Bent Lauritzen fra DTU på DR-TV den 8/8 udtalt, at risikoen for en alvorlig ulykker er meget lille.

Kilder: Ing.dk, Politiken, Frederiksborg Amts Avis og DR.