Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik).

I debatten hører man ofte, at Danmark fortsat kan udbygge vind og sol, da vi har vandkraft i Norge som backup. Men dette sætter ingeniør Paul-Frederik Bach stort spørgsmåltegn ved med en analyse af de norske og svenske elsystemer.

Paul-Frederik arbejdede 41½ år i elforsyningen vest for Storebælt. Trods pensionering for en del år siden, laver han stadigvæk analyser af elforsyningen i Danmark og resten af Europa. Hans hjemmeside (http://www.pfbach.dk/) er en guldgrube af analyser og information.

Senest har han lavet analyser af det norske og svenske elsystem mht. flaskehalse i transmissionnettet og evnen til at være buffer for vejrenergi. En af konklusionerne er, at Norge har nået sit maksimum og ikke kan tilbyde Danmark, Tyskland, Nederlandene og UK mere. Transmissionsnettet kan ikke klare mere, og vandkraften i Norge kan ikke levere mere energi. Reserverne er pt. 8 TWh under normalen. Dette er ikke opløftende for dansk energiplanlægning (eller mangel på det samme), hvor trylleordene hedder PtX og Norsk vandkraft.

Analysen af Norge kan læses her:
http://www.pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_norway_at_the_limit_of_its_transmission_capacity_2022_06_19.pdf

Analysen af Sverige kan læses her:
http://www.pfbach.dk/firma_pfb/references/pfb_the_vulnerable_power_system_in_southern_sweden_2022_01_26.pdf