Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO beregnede for årene 2005-2006 (og senere for 2007), hvor stor en del af vind-strømmen, der blev solgt til vore nabolande.
Resultatet var, at mellem en tredjedel og halvdelen blev eksporteret.  – NB!  Det skal bemærkes, at beregningen er vanskelig, da man jo ikke præcist kan afgøre, om en eksporteret kWh kommer fra vind eller fra f.eks. kul eller gas.

Siden har vi fået et elkabel under Storebælt, og vi er blevet lidt bedre til at udnytte den svingende effekt fra møllerne.
Men i kraftig blæst er der et betydeligt “el-overløb”, fordi vores ca. 6000 vindmøller producerer meget mere strøm, end hele Danmark bruger!
Overskuddet sælger vi på den nordiske elbørs (Nord-pool), desværre som regel billigere end vi kan købe strøm!
Mange undrer sig over, at vi ikke kan stoppe vores almindelige kraftværker helt, når det blæser. Det skyldes dels, at kraftvarmeværkerne skal levere fjernvarme, dels at mange af dem ikke kan og må skrue så meget op og ned på kort tid.
Et andet af vindmøllernes problemer er jo, at de ikke leverer varme. Dette kan afhjælpes ved at benytte flere varmepumper i boligerne og i fjernvarmesystemet, men det er mest effektivt af benytte private varmepumper, der leverer varmen præcis der, hvor den skal bruges, og når den skal bruges. Alligevel etableres der nu flere store varmepumper i fjernvarme-forsyningen.  Læs rapporten her