IPCC’s sjette hovedrapport om klimaet udkommer som tre delrapporter i løbet af 2021 og 2022. Nr. 2 er netop udkommet.

De tre delrapporter:

Delrapport nr. 1 omfatter den naturvidenskabelige baggrund for klimaforandringer, altså fysikken bag klimaændringerne. Den udkom i august 2021.

Delrapport nr. 2 redegør for omfanget af klimaforandringerne, klimatilpasning og sårbarheden overfor ændringerne. Den udkom i februar 2022.

Delrapport nr. 3 redegør for vores muligheder for at modvirke klimaforandringerne. – Og det er her, REO forsøger at bidrage med facts. Rapporten udkommer 4. april 2022.

Den 2. delrapports hovedbudskab er, at “temperaturen og hav-niveauet stiger hurtigere end forventet”.

Rapporten uddyber vores viden om de klimaændringer, som vi kender fra flere års IPCC-rapporter: Stigende temperatur. Mere ustabilt vejr med større nedbør visse steder og mindre andre steder. Stigende vandstand i verdenshavene, Flere ekstreme vejrsituationer, f.eks flere tornadoer. Og en logisk konsekvens af disse ting: Afsmeltning af is i Arktis og Antarktis. Oftere stormflod og oversvømmelser.

Fortsætter Verdens energi- og klimapolitik som nu, vil det blive mellem 2,1 og 3,5 grader varmere i 2100.  Ifølge klimaprofessor Sebastian Mernild (IPCC), vil det betyde ekstrem varme og nedbør i Danmark i fremtiden.

Kilder:  Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, februar 2022 og Klimatilpasning.dk