Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

De fleste i REO anbefaler, at hvis Danmark skal leve op til klimamålene, så skal vi satse på flere varmepumper, flere elbiler og eltog. Desuden skal vi indføre differentierede eltariffer, så strømmen er billigst, når der er overskud af el (i blæst, i weekend og om natten). Og aktive elmålere, der kan styre (tænde og slukke) for valgte apparater, så udgiften bliver mindst mulig (fryser, vask, opvask, vandvarmer, tumbler, m.v.). Derved kan vi udnytte mere af vindmøllernes varierende output.

Derfor er det vigtigt, at kende elbilers klimafordel.

Se om dette her​