Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ifølge IEA og dagbladet Politiken, den 11. marts, er CO2-udslippet vokset i forhold til udslippet før Coronaen.

Og det sker på trods af, at store dele af verden i flere år har forsøgt at reducere udslippet.

Den værste synder er Kina, der som bekendt bygger mere end 50 kulkraftværker hvert år. Dette kan slet ikke kompenseres af de mange vindmøller og atomkraftværker, som Kina også bygger.

Politiken minder desuden om, “at Kina fungerer som Verdens fabrik”. Således finder en syvendedel af udslippet fra danskernes forbrug sted på kinesiske fabrikker!”

REO har to kommentarer:

1.  Det er nu næsten 100 % sikkert, at den globale temperaturstigning ikke kan begrænses til de ønskede 1,5 grader.

2.  Hvis CO2-udslippet fra den nævnte import af varer fra Kina medregnes i vores CO2-regnskab, så er det umuligt at reducere vores CO2-udslip med de berømte 70 % før 2030.