Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Det højaktuelle behov for at reducere udledningen af drivhusgasser og begrænse den globale opvarmning bør indebære øget anvendelse af kernekraft til elproduktion – Det fremgår af en UN-redegørelse (altså fra FN) den 11.8.2021.

Det begrundes yderligere: Kernekraft er en vigtig kilde til produktion af lav-CO2-elektricitet og varme og kan bidrage til CO2-neutralitet og dermed hjælpe til at minimere klimaændringerne, skriver UNECE (United Nations Economic Commission for Europe)

Det er REO’s oversættelse. Fotoet viser et atomkraftværk på 1,1 GW i Michigan i USA.

Direkte citeret:   The urgent need to reduce emissions and slow global heating, should involve the roll-out of more nuclear power stations, regional UN energy experts argued in a new briefing on Wednesday. –  “Nuclear power is an important source of low-carbon electricity and heat that can contribute to attaining carbon neutrality and hence help to mitigate climate change,” UNECE Executive Secretary Olga Algayerova said.

Læs hele FN’s opfordring her

Læs også Ingeniørens artikel (17.8) om dette.

REO’s kommentar:   Faktisk er der intet nyt i dette. REO har argumenteret for øget anvendelse af atomkraft siden 1976 – og allerede i 1978 udgav vi et temanummer, hvor vi forklarede, at den fortsatte anvendelse af olie og kul ville medføre højere temperaturer og forhøjet vandstand i verdenshavene. Da kulforbruget var størst, brændte Danmark 12 mio ton kul om året!