Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO’s konsulent, Søren Kjærsgaard, har i februar 2013 udarbejdet en grundig beskrivelse og status for DONG’s demonstrationsanlæg, Inbicon, ved Kalundborg.
Det er et 2. generations anlæg, der skal producere bioethanol fra halm. Foruden bioethanol skal det levere brændselspiller til Asnæs-værket og melasse (dyrefoder).
Desværre står det hidtidige udbytte ikke mål med omkostningerne. Dette er særdeles grundigt beskrevet i rapporten.

Læs rapporten her