Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Mange forskere og debattører mener, at saltreaktorer kan blive fremtidens reaktorer, fordi de har en række fordele sammenlignet med konventionelle reaktorer.
Det kan kort nævnes, at de kan “brænde” mere energi ud af brugt brændsel, og at det højradioaktive affald fra saltreaktorerne kræver langt kortere opbevaringstid (kortlivede isotoper). Desuden er trykket i reaktoren lavt (atmosfæretryk), hvilket giver minimal risiko for udslip ved ulykker.
Ugeavisen Ingeniøren bragte en artikel om saltreaktorer den 16.6.2013.
En gruppe forskere med baggrund i MIT (Massachusetts Institute of Technology) mener, at saltreaktorer kan bygges for ca. den halve pris af de nuværende kraftværker.

Læs artiklen her​