Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO bliver af både tilhængere og modstandere af atomkraft spurgt: Hvor skal de danske atomkraftværker placeres?

Det kan bedst besvares ved at henvise til et cirkulære fra 1980, hvor en arbejdsgruppe havde udvalgt 15 egnede placeringer. Af disse ligger de 9 vest for – og de 6 øst for Storebælt.

De er valgt, fordi der på disse steder er tilstrækkelig mulighed før køling vha. havvand og kun spredt bebyggelse. Danske atomkraftværker skal derfor ikke benytte køletårne!

Se cirkulæret om placeringerne

De 15 pladsreservationer blev droppet i 1985, efter at man havde besluttet, at atomkraft ikke skulle indgå i dansk energiplanlægning. – Men da stemningen omkring atomkraft nu langsomt bliver mere positiv, kan de 15 placeringer være et godt udgangspunkt for valg af egnede steder.