Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

I en pressemeddelelse fra 29. juni indrømmer Energistyrelsen, at den voksende udnyttelse af fluktuerende energier (sol og vind) giver forsyningsmæssige problemer (klik her for at komme til pressemeddelsen):

”Det er positivt, at kul og gas i de kommende år nu udfases på kraftvarmeværkerne. Men når en stadigt større del af produktionen bliver mere decentral og fluktuerende fra de mange vindmøller og solcelleanlæg, og elforbruget samtidig stiger, så udfordrer det elforsyningssikkerheden. Der er derfor behov for øget fleksibilitet i elmarkedet, hvis den grønne omstilling ikke skal blive unødvendig dyr for samfundet og forbrugerne”, siger direktør Kristoffer Böttzauw, Energistyrelsen.

Kommentar fra REO: Ordvalget: “Der er derfor behov for øget fleksibilitet i elmarkedet” dækker over, at elbrugerne i fremtiden skal bruge mere strøm, når det blæser og mindre – eller intet – når det er vindstille. Vi ved ikke, hvordan dette skal løses i praksis, men et “kig” til Sverige afslører, at en løsning kan være, at virksomheder, der tillader, at elforsyningen stoppes i stille vejr, får rabat på strømmen.

Dette vil være i total kontrast til Dansk Elforsyning i mere end 100 år, hvor vi sikrede os, at der altid var dækning for danskernes elforbrug – plus 20-40% – som ekstra sikkerhed.