Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Om Radon.
Luftarten “radon” findes næsten overalt i jorden, og hvis vore huse ikke har helt tætte vægge og gulve under jorden, kan radon trænge ind og give helbredsproblemer (lungekræft).
Det er derfor huse med gulve direkte på jorden og huse med kælder, der er mest udsat.
Huse med en udluftet krybekælder har ikke problemer. Og etageboliger (lejligheder) heller ikke.

Overtryk i boligen.
Da det ofte er meget vanskeligt (eller umuligt) at tætne et eksisterende hus, er der en løsning, som meget sjældent nævnes.
Hvis man kan skabe et lille overtryk i boligen, vil der presses luft ud gennem utæthederne i stedet for radon ind.

Et lille overtryk kan billigt skabes af en lille ventilator, der skal sidde et sted, hvor den blæser frisk udeluft ind i boligen.

I en kælder kan den f.eks monteres i en lyskasse eller ved en udvendig kælderdør.
I et et-planshus kan den sidde hvorsomhelst i ydermuren eller ved en dør eller et vindue.
MEN….. det virker naturligvis kun, når vinduer og udvendige døre er lukkede, og når huset generelt er nogenlunde tæt.

Om sommeren er problemet mindst, hvis man sørger for passende udluftning.

Læs hjemmeside om radon.​