Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO har beregnet, at en stor del af strømmen fra de danske vindmøller ikke kan udnyttes her i landet, men eksporteres til vore naboer. Naturligvis især i kraftig blæst.
Det er beregnet for årene 2005-2007, at mellem ½ og 1/3 af strømproduktionen går til Sverige, Norge og Tyskland. Den bliver solgt til markedsprisen, som det meste af tiden er mindre end den garanterede pris til vindmølleejerne.
Tabet betales af os alle via elregningen.
Den nævnte udnyttelse af vindenergien fremgår også af DONG’s el-deklaration, hvor bidraget fra vind i 2010 angives til kun 13%.

Se den her.