Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 100, 10. august 2020

Kort Nyt #1 udkom i august 2012. Nærværende nummer er et jubilæumsnummer, hvilket ikke kan forkortes til ”jubelnummer”. Kort Nyt fortsætter indtil videre.

Ny kernereaktor i Tjekkiet

Tjekkiet fik i 2019 35% af sin el fra kernekraft. Landet har 5 reaktorer i drift, 2 ved Temelin og 4 ved Dukovany. Temelins reaktorer har været i drift siden 2000 og 2002, Dukovany’s reaktorer siden 1980’erne. Alle er trykvandsreaktorer af russisk fabrikat, og de har kørt godt (kapacitetsfaktor 75 til 85%). Nu vil regeringen bygge en ny reaktor ved Dukovany, og der er bred interesse for projektet. Grundet den gode erfaring med de eksisterende reaktorer står russiske Rosatom stærkt, men firmaer fra Kina, USA, Sydkorea og Frankrig er også på banen. EU’s rolle er uklar. Den første nye reaktor ventes i drift 2037. Det er på det tidspunkt, hvor de sidste kulfyrede værker i nabolandet Tyskland standses. Kilde.

Rumænien vil bygge ny reaktor

Ved Cernavoda har Rumænien to reaktorer af typen Candu i drift, hver på 650 MW. Det er tungtvands- reaktorer, der blev bygget af et Canadisk-Italiensk selskab. Enhed 1 gik i drift 1996 og enhed 2 i 2007. Nu vil man opføre mindst én ny enhed. En aftale med Kina om to nye reaktorer er blevet skrottet. Rumænsk industri er interesseret i at deltage i projektet. Kilde. Kilde.

USA skifter kurs på det nukleare område

USA’s udviklingsbank, Development Finance Corporation, (DFC), har meddelt, at det igen er muligt at støtte nukleare projekter i udlandet. DFC’s forgænger forbød i 2010 deltagelse i projekter, som omfattede produktion eller handel med radioaktive stoffer, incl. kernereaktorer og dele heraf. I 2019 oprettedes en arbejdsgruppe for nukleart brændsel, Nuclear Fuel Working Group (NFWG), som skulle se, om USA’s forsyning med nukleart brændsel er sikret. Den konkluderede, at USA har mistet sin position som førende på det nukleare område, og at føringen er overtaget af statsejede selskaber fra især Rusland og Kina. Kilde. Kilde.

EU’s genopretningsplan og budget

EU’s udgifter til forskning i kerneenergi går for en stor dels vedkommende til fusionsforskning* i forbindelse med The International Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER), som ligger i Frankrig. Ud over EU deltager Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Rusland og USA. På budgettet for de kommende 7 år har EU afsat max 5 mia. €. Desuden afsættes beløb til nedrivning af de reaktorer i Østeuropa, som EU krævede lukket i forbindelse med landenes optagelse. Kilde.

*For 43 år siden, i marts 1977, udtalte daværende handelsminister Ivar Nørgaard (S) til Information, at vi måske kan springe fissionsenergien over, idet russerne mener at have styr på fusionen i løbet af 10-15 år.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 10
. august 2020/BLA

Comments

  1. Dear Inge! Very fine, thank you! I Excuse for the long delay! We have a kommunication problem in REO in this moment!!!

Comments are closed.