Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 99, 6. juli 2020

IEA løfter en pegefinger mod EU

Det Internationale Energiagentur, IEA, har gennemgået EU’s energipolitik. Agenturet påpeger, at hvis EU vil nå sine 2030-mål for drivhusgasemissioner, vedvarende energikilder og energieffektivitet, så er der ikke råd til at reducere energidiversiteten, dvs. anvendelsen af mange forskellige energikilder. Desuden har Unionen brug for stærkere politikker end dem, der i øjeblikket er på plads, for at nå de langsigtede klimamål. Kilde.

EUROSTAT peger i samme retning

Fremskridt hen imod EU’s klima- og energimål er standset, ligesom skiftet mod en cirkulær økonomi. Det er en af konklusionerne i den seneste rapport fra EU’s statistikbureau, Eurostat. Det antyder, at der ikke er sket fremskridt med hensyn til klimaforanstaltninger i de sidste fem år, selvom der har været en stigning på 18,9% i forbrug af vedvarende energi siden 2013. Kilde.

EU-lande har lukket 16,55 GW kernekraft siden 2011

Tyskland, Sverige, Spanien og Frankrig har siden 2011 lukket et antal reaktorer af politiske grunde. Når man beregner kernekraftens CO2-fodaftryk, udgør udslippet ved produktionen af den megen beton et væsentligt bidrag. Eksisterende reaktorer er i det væsentlige fri for CO2-udslip, da de allerede er bygget. Den samlede elproduktion af de lukkede reaktorer var 104 TWh/år. Det svarer til ca. 3 gange Danmarks årlige elforbrug. Se side 2.

Fessenheim 2 lukket

I 2015 vedtog den franske Nationalforsamling en lov om ”Energiomstilling for Grøn Vækst”. Den fastlægger, at den nukleare kapacitet ikke må overstige 63,2 GW svarende til den nuværende kapacitet, og at elproduktionen fra kernekraft i 2025 ikke må overstige 50% af den samlede produktion. I de sidste mange år har den udgjort 75%. Det betyder, at der skal lukkes kernekraftværker for at nye kan komme i drift. Desuden lovede den tidligere præsident, Francois Hollande, at Frankrigs ældste reaktorer i Fessenheim ved Rhinen skulle lukkes ved udgangen af hans præsidentperiode i maj 2017. Dette blev af præsident Macron ændret til foråret 2020. Samtidig modificerede Macron lukningen af kernekraften ved at sige, at 14 af landets 34 reaktorer på hver 900 MW vil blive lukket inden 2035. Frankrig har desuden 24 reaktorer på hver 1300 MW. Kilde.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 6
. juli 2020/BLA