Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 95, 6. marts 2020

Vindkraft i modvind i Frankrig

En blæst af galskab. Vindkraft i Frankrig, fup og fidus?” er titlen på en ny bog i Frankrig. Forfatteren er Bernard Durand, som bl.a. har været leder af geokemisk afdeling i det franske institut for olie og nye energier, Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles (IFPEN). Han er medstifter af miljøfor-eningen ”Nature en Pays d’Arvert”. I linket bliver han spurgt, hvordan han både kan være medstifter af en miljøorganisation og skrive sådan en bog. Hans svar er, at vindkraft i Frankrig er et våben til massiv miljø- ødelæggelse, hvilket er uforeneligt med at være økolog. Det er derfor dybt hyklerisk at fremme vindkraft på grundlag af et forsvar af miljøet og klimaet, sådan som de veletablerede ngo’er (Greenpeace, World Wildlife Fund (WWF) og France Nature Environnement), gør.

Kilde    https://www.europeanscientist.com/en/redactions-choice/mad-as-the-sea-and-wind-wind-power-in-france-a-lie-and-a-swindle/

Nye reaktorer i Finland

I 2002 påbegyndtes bygning af Olkiluoto 3, OL3, på den finske vestkyst. På stedet findes to reaktorer af svensk oprindelse. OL1 gik i drift oktober 1979 efter en byggetid på 5,5 år. OL2 kom i drift i juli 1982 efter 6,5 års byggetid. Begge har over deres levetid fungeret ca. 93% af tiden. Men Sverige bygger ikke mere reaktorer. For OL3 faldt valget på den europæiske trykvandsreaktor, EPR, som opføres af et fransk-tysk konsortium (Areva og Siemens). Reaktoren forventes nu koblet til el-nettet i efteråret 2020. Den 6. reaktor i Finland vil blive opført på lokaliteten Hanhikivi ved den nordlige del af Den Botniske Bugt, hvor jordarbej- det er i gang. Det er en russisk reaktor, VVER-1200, af samme slags som den, der er i drift nær Skt. Petersborg, hvor endnu én startes næste år. Kilde

 European Green Deal kan skabe spændinger

Det mener den tidligere præsident for Rumænien, Traian Basescu. Han siger bl.a., at planen evt. kan skubbe to eller tre lande mod udmeldelse af EU. Ifølge European Green Deal er det en absolut prioritet at fjerne brugen af kul. Men Rumæniens virkelige udfordringer er at opbygge infrastruktur som motorveje, sundhed og uddannelse. Han forstår, at et land som Tyskland kan følge sådan en plan, men Rumænien må først investere og konsolidere dets infrastruktur uden at være tvunget til at ofre sin udvikling ved at lukke kraftværker. Hvad Rumænien har brug for er først og fremmest en klar plan for overgang til en grøn industri, også ved hjælp af kernekraft. Green Deal risikerer at blive en fejltagelse eller en naiv handling imod vort land. På nuværende tidspunkt er kernekraft og naturgas hverken inkluderet eller ekskluderet fra aftalen om ”Taxonomy”, som Rådet, EP og Kommissionen er nået frem til. Kilde (28.feb.2020)

Tyskland bør importere mere flydende naturgas

Det Internationale Energi Agentur, IEA, har udgivet en ny analyse af Tysklands energiforsyning. Blandt anbefalingerne er en styrkelse af kapaciteten for import af flydende naturgas. Naturgas dækkede i 2017 24% af Tysklands energiforbrug, herunder 13% af elproduktionen. Tyskland er Europas største marked for gas, hvoraf 92% er importeret, overvejende fra Rusland og Holland. IAEA.org

 

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 6
. marts 2020/BLA