Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 92, 2. december 2019

Estland og Polen ser på kernekraft

Estland vil være klimaneutral og energimæssigt uafhængig. Derfor ser det lille land i Baltikum på moderne kernekraft, der går under betegnelsen SMR, Small Modular Reactor. Landet vil se på fire muligheder, bl.a. en kogevandsreaktor fra GE Hitachi på 300 MWe. Den er baseret på selskabets erfaring med reaktorer siden 1955, men med mange nye måder at gøre tingene på. F.eks. sikkerhed baseret på naturlovene og lav pris takket være enkel konstruktion. Samme reaktor er måske på vej i Polen, hvis første reaktor ventes i drift i 2033. Landet planlægger at få 10% af sin strøm fra kernekraft i 2043. Kilder: NEI Magazine, GE Power, World Nuclear News, World Nuclear News 2.

Kul er topprioritet i Kinas energipolitik

I oktober holdt Kinas nationale energikommission møde under ledelse af premierminister Li. Her blev vægten lagt på forsyningssikkerhed og anvendelse af kul, hvorimod der var mindre vægt på hurtig omstil- ling væk fra fossile brændsler. Ved det tilsvarende møde i 2016 opfordrede Li Kina til at øge andelen af VE. Kilde.

FN’s klimapanel mener, at atomkraft skal op med 500%. I stedet afvikles den

Sådan lyder overskriften i en artikel i norske nettavisen.no, som har mange oplysninger. Greenpeace siger, at de eksisterende atomkraftreaktorer bør køre videre i årtier, men der skal ikke bygges nye (de er farlige). Kilde.

I USA er de begyndt at tale sammen!

Vi skal holde op med at være fikserede på ”x%” VE i det og det år, og i stedet se på et samlet udslip, som vi alle kan være enige om. Det er det synspunkt, der ligger til grund for et samarbejde mellem USA’s laboratorier for VE og for kerneenergi (Idaho). De har endda bragt laboratoriet for fossil energi ind i samarbejdet. De vil se på, hvad kul kan bruges til i stedet for at brænde det af. Kilde.

Vandkraft og klima: Ikke så enkelt som troet

Hidtil er vandkraft (hydro power) blevet betragtet som særdeles klimavenlig. Men nu viser en undersøgelse, der er offentliggjort i Environmental Science Technology, at nogle vandkraftværker kan udsende store mængder af drivhusgasser. Det er især metan, som dannes ved nedbrydning af organisk materiale under vand. Energi fra vandkraft ventes at vokse med 70% til 2040. Kilde.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 2
. december 2019/BLA