Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 90, 2. oktober 2019

Tyskland når ikke energiomstillingens mål

Da Tyskland i 2011 besluttede at udfase atomkraften inden 2022, blev denne politik døbt ”Energiewende” (energiomstilling). Ordet er inspireret af den store omvæltning efter murens fald, hvor to lande efter 40 år med helt forskellige samfundssystemer skulle genforenes. Denne proces blev kaldt ”Die Wende”, og ordet blev så genbrugt, da man skulle bygge energiforsyningen helt om. Nu taler man om en ”Verkehrswende”, hvor trafikken skal helt væk fra fossile drivstoffer. Man hyrede firmaet McKinsey til halvårligt levere rapporter om, hvordan det går. Den nyeste karakterbog kom den 5. september. Her hedder det: Tyskland når ikke sine mål for Energiewende inden 2020. Samtidig er forsyningssikkerheden truet på mellemlangt sigt som følge af udfasning af atom- og kulkraft- værker, såfremt den udfasede kapacitet ikke rettidigt erstattes, og transportnettene udbygges hurtigere. For den parameter, der hedder udsendelse af CO2, illustreres situationen med bl.a. hosstående figur. Den blå rette linje er målsætningen, den kantede linje er den faktiske udvikling. Målsætningen karakteriseres som ”urealistisk”. Første link er på tysk, andet er på engelsk. Læs mere på McKinsey og Forbes.

 

USA forsøger at indhente det tabte!

Modstanden mod atomkraft startede i USA, hvor demokratiske præsidenter (Carter og Clinton) lukkede ned for forskning og udvikling. Resultatet er, at Rusland i dag er førende på området avancerede reaktorer. Men nu skifter USA kurs: En chef fra DOE (Department of Energy), Dan Brouillette, skrev i en artikel, at USA’s energiministerium arbejder for udvikling af atomkraft over en bred front. Over 50 selskaber i USA udvikler avancerede teknologier, som vil gøre atomenergi mere effektiv og økonomisk. Blandt 11 punkter fremhævede han også bygningen af de to reaktorer af generation III, Vogtle 3 og 4, som startede i 2013. De vil være med til at fremhæve den nukleare renæssance i USA. Kilde.

Advarsel imod lukning af Ringhals II og I

Chefredaktøren for tidskriftet Nordisk Energi, John Hardwick, advarer mod følger af lukningen af to reaktorer i Ringhals syd for Göteborg. Han mener, at lukningen vil forværre den allerede følelige mangel på kapacitet syd for Dalelven. Det medfører, at virksomheder ikke kan investere som planlagt, hvilket er en forudsætning for opretholdelse af beskæftigelsen. Både i Malmø og Trelleborg er der eksempler på, at store investerringer ikke bliver til noget, fordi der ikke kan garanteres for elforsyningen. Kilde.

 

Ringhals II køres langsomt ned

Lukningen af Ringhals II er i gang. Man kan følge produktionen på nedenstående link. I skrivende stund (søndag 29/9 kl. 22) kører R1 og R3 med 100%, og R2 med ca. 76%, svarende til 682 MW. R4 er under revision (årligt eftersyn) til 1. oktober. Prøv at klikke på linket og se, hvordan situationen har udviklet sig. Kilde.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 2
. oktober 2019/BLA