Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Det økologiske råd er også kommet til orde om atomkraft hos Altinget. Det er de ikke sluppet så godt fra, men det lykkes dem at trække nogle gamle heste af stalden, selvom de for længst er tilbagevist.

Det Økologiske Råd: Atomkraft-debatten er måske farligere end affaldet

“DEBAT: Debatten om atomkraft afleder vores opmærksomhed fra de nødvendige og realistiske løsninger, vi har ved hånden. Det fossile energiforbrug skal skiftes ud i en rasende fart, hvilket burde diskvalificere atomkraft, skriver Claus Ekman fra Det Økologiske Råd.”

Det giver absolut ingen mening, at kampen mod det fossile energiforbrug skulle diskvalificere atomkraft. Tværtimod, hvis vi skal afskaffe de fossile energikilder, så kan kun vandkraft eller atomkraft gøre det, og vi kan ikke lave atomkraft i Danmark. Der er ikke andre muligheder end atomkraft.

Vi skal nemlig have fart på, og erfaringen viser at atomkraft er den hurtigste. Det tager knap 5 år at bygge et atomkraftværk.

Hvilke andre realistiske løsninger Rådet ser, er uvist. Om noget, så afleder debatten om alternativer til atomkraft fra reelt at gøre noget ved klimaforandringerne.

“Vi har brug for to meget dybe huller. Et til at begrave vores atomaffald, som i de sidste 15 år har ligget midlertidigt placeret på Risø. Og et andet til en gang for alle at begrave debatten om atomkraft i Danmark.”

Det radioaktive affald, som kommer fra mange andre kilder end reaktoren, ligger ganske udmærket på Risø. Teknisk vil der ikke være noget i vejen for at slutdeponere det på en sikker måde, men politikerne bliver konstant narret til at tro det er farligt af blandet andet Det Økologiske Råds meningsfæller.

Både svenskerne og finnerne er i gang med gode projekter til sikker deponering.

“CO2-udledningen stiger, mens forskerne peger på, at en begrænsning af temperaturstigningen til Parisaftalens halvanden grader kræver markante reduktioner inden for de næste fem til ti år.”

Det tager kun 5 år at bygge en atomreaktor, så hvis vi bygger på samme tid, kan Danmark være fossilfri om 5 år plus den tid det politisk tager at beslutte at gøre det – på trods at protester fra Det Økologiske Råd.

IPCC, der udgiver deres rapport om klimaet, anbefaler også atomkraft. Lad os lytte til fagkundskaben.

“Danmark kan og bør blive CO2-neutral ved hjælp af de teknologier, vi i dag ved kan levere varen: energieffektiviseringer og vedvarende energi.”

Det er der bare ikke noget, der tyder på er muligt. Vedvarende energi har den udfordring, at den er ustabil. Vi ved ikke hvornår den producerer, og når den producerer er det ofte på andre tidspunkter, end når vi skal bruge energien.

“Faktum er, at vedvarende energiteknologier i dag er billigere, og at priserne fortsætter nedad, hvorimod priserne på moderne kernekraftværker med gode sikkerhedssystemer og langtidssikret deponering af affald fortsat ligger på et højt niveau.”

Når man beregner de omkostningerne ved de vedvarende energikilder, medregner man sjældent alle omkostningerne. De leverer ingen forsyningssikkerhed, selvom det er et fundamentalt krav i ethvert energisystem. Man medregner ikke mange etableringsomkostninger eller nedrivning efter de er udtjente, hvorimod alle udgifter til atomkraft altid er regnet med.

Der er primært fire ting, der gør atomkraft dyrt:

  1. Overdreven regulering i vestlige lande
  2. Fordyrede kapitalomkostninger
  3. Ingen værdiansættelse af forsyningssikkerhed
  4. Ekstrabeskatning

Når Merkel lukker milliardinvesteringer af politiske grunde, så bliver investorerne nervøse, og skal have deres investering ind på få år i stedet for de 60-80 år et atomkraftværk holder, og så bliver det dyrt. Men det er en kunstig politisk skabt omkostning.

En analyse fra Massachusetts Institute of Technology i 2018 viser, at hvis vi skal af med fossil energi, så er selv de ekstremt dyre reaktorer en omkostningseffektiv måde at gøre det på.

“Atomkraftværker kan ikke skrues op og ned fra time til time, og vores store vindressource spiller langt bedre sammen med biogas, bæredygtig biomasse, intelligent styring af vores forbrug og gode forbindelser til vores nabolande.”

Dette er en myte. Atomreaktorer kan ganske udmærket skrues hurtigt op og ned hvis man vil – det vil man bare ikke, for det er nærmest gratis at køre på fuld tryk. Brændslet er så billigt.

Men det er en lidt omvendt argumentation, for vindmøller kan hverken skrues op eller ned. De producerer som vinden blæser, og det kan kun understøttes af vandkraft og fossilt gas. Vandkraft er ikke en mulighed for os, og Norge er ved at gøre det muligt at sælge deres strøm direkte til Tyskland og resten af Europa. De mangler strøm fra deres vindmøller på samme tidspunkter som os. Norge kan se frem til en fantastisk budkrig på deres overskudsstrøm; fantastisk fra Norges synspunkt.

Tilbage står den fossile gas, og meget af den kommer fra Rusland.

“Jo, de nye reaktortyper er mere sikre, men der er stadig lang vej til en helt sikker reaktortype.”

De nye reaktortyper, der er under udvikling lover fremragende fordele. Men de nuværende reaktorer, som Danmark kan købe i morgen, er ganske udmærkede. Og sikkerheden er helt i top. Atomkraft er mere sikker end andre andre energikilder.

Comments

  1. Fuldstændigt korrekt!
    Må jeg tilføje, at de reaktorer der ofte fremhæves som værende specielt dyre at bygge er prototyper og ikke-masseproducerede. Vejen til billige kernekraftværker går gennem bygning af gennemprøvede modeller med byggeteams der har erfaring for bygning af den pgl. reaktortype samt bygning af modulærer reaktorer, hvor reaktormodulerne kan transporteres i skibscontainere og på godsvogne. Best practice lande som Kina og Sydkorea bygger reaktorer på 4 år. I Europa og Nordamerika forsinkes reaktorbyggeriet af urimelige pedaniske regler og friviole søgsmål, klager og anker med opsættende virkning.

Comments are closed.