Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 84, 4. marts 2019

Svensk basisindustri rører på sig!

Syv chefer fra forskellige dele af basisindustrien i Sverige gør opmærksom på, at Sverige trues af mangel på effekt. (Effekt er den hvert sekund efterspurgte og producerede elektriske energi. En mangel på et tidspunkt kan ikke afhjælpes af, at der på andre tidspunkter produceres mere, end der forbruges). Her bringes nogle udpluk: ”Det svenske fossilfri elsystem har leveret godt i mange år, og det har uden tvivl været en konkurrencefordel for os i basisindustrien. … Men nu peger Svenska Kraftnäts prognoser på en reel forværring af effektbalancen de kommende fem år. Uden indgreb findes der en åbenbar risiko for, at vi havner i effektmangel. Den vigtigste årsag er … mindre tilførsel af el, når Ringhals 1 og 2 lukkes i 2020 hhv. 2019. … Graden af bekymring over effektudfordringen varierer mellem de politiske partier. Mange af vore førende energipolitikere ser også ud til at have en stærk tro – måske endda overtro – på, at løsninger vil komme.” Link.

Er europæisk industri under afvikling?

INEOS er en britisk-schweizisk koncern, der i foråret sidste år købte DONG’s olie og gasforretning. Nu har koncernen investeret 3 mia. € i udvidelse af et petrokemisk anlæg i Antwerpen, hvilket medførte en åbenhjertig og tankevækkende kommentar fra en koncernchef i et andet selskab i branchen. Kommentaren indledes med: “Are you quite mad?” INEOS’ koncernchef, Sir Jim Ratcliffe, har på den baggrund skrevet et åbent brev til formanden for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker. Nogle få klip: ”Europe is no longer competitive.   It has the world’s most expensive energy, and labour laws that are uninviting for employers.   Worst of all, it has green taxes that, at best, can be described as foolish as they are having the opposite effect to how they were intended.”  Læs hele brevet!

”Verdens dummeste energipolitik”

Det er den overskrift, som redaktionen af Wall Street Journal den 29. januar satte på en artikel om tysk energipolitik. ”Efter at have droppet atomkraften, vil Tyskland nu forlade kul”, hed det videre. ”Dumme miljøpolitikker er regel i Europa, blot se på Emmanuel Macron’s oprørsvækkende brændstofskat, men selv ud fra den standard er Tysklands nye plan om at forlade kul bemærkelsesværdig. Efter at have spildt utallige milliarder af euro på vedvarende energi og påført tyske husholdninger og erhverv Europas højeste energipriser, så lover Berlin nu at dræbe den eneste stabile energikilde, som Tyskland har tilbage.” (Resten skjult bag betalingsmur).

”Hvis vi fortsætter således, så går det galt”

Ifølge BILD sagde Angela Merkel på et møde i februar, at det er klart, at afvikling af kul er en ”kæmpe kraftanstrengelse”. ”Vi skal ville det”. Hvis tidsrammen for opbygning af infrastruktur som højspændings- forbindelserne fortsat er så lang, så vil afvikling af kul ikke lykkes, og hvis vi fortsætter således, så går det galt”. Grafen neden under viser tysk elproduktion i januar 2019 fordelt på kilder. Den er ikke med i BILD og REO har modtaget den fra en privat kilde. Kilde.

Tysk elproduktion i januar 2019.

Det nederste bidrag (violet) fra kernekraft falder væk pr. december 2022. De to næste, det rødbrune (brunkul) og det grå (stenkul) skal helt væk pr. 2038.

Det fremgår, at stenkul og brunkul (i mindre omfang) benytttes til at kompensere for variationerne i sol og vind. Enkelte gange skrues der også lidt ned for kernekraften (den 2. og den 14. januar). De af Merkel omtalte højspændingsforbindelser skal, når det blæser, føre strøm fra havmølleparker i Nordtyskland ned til Bayern og Baden Würtemberg, hvor der indtil 2022 findes nogle kernereaktorer i drift.

(PSW betyder ”Pump Speicher Werk”, hvor vand pumpes op, når der er overskud af el for senere at løbe ned gennem en turbine ved spidsbelastning).

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger.
4. mar. 2019/BLA