Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Aske Hennelund Nielsen ved Syddansk Universitet har skrevet en fremragende artikel i Weekendavisen om atomkraftens historie i Danmark. Argumenterne for atomkraft var dengang de samme som dem, der vinder gehør i dag.

Nukleare drømme

Af Aske Hennelund Nielsen, ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie på Syddansk Universitet

Energikilder. Det er forkert, at danskerne altid har været modstandere af atomkraft. I 1950erne og 1960erne var begejstringen for kernekraften udbredt herhjemme.

Den seneste tid er argumentationen for kraftigt at udvide, eller for Danmarks vedkommende at introducere, atomkraft som energiproduktion taget til flere og flere steder. Ideen om atomkraft synes at have fået en voldsom opblomstring de seneste par år pga. den globale opvarmning, idet atomkraftværker udleder meget lidt CO2 og derfor nærmest kan betragtes som en »ren« energikilde. Senest er jeg stødt på dette synspunkt i en kommentar af Lone Frank, der kommenter på et opslag på Weekendavisens facebookside: »Man kunne også bare bruge atomkraft.«