Thorium-reaktorer

1. februar 2016 0

Thorium-Reaktorer forventes at være en del af fremtidens reaktorer. Der er to danske grupper, der arbejder på at udvikle modul-opbyggede thorium-reaktorer (MSR-reaktorer = Molten Salt Reactors). Den ene gruppe er…

Landenes energiproduktion

1. februar 2016 0

Olieselskabet BP udsender hvert år i juni en oversigt over de fleste landes energi-produktion og forbrug. Den nyeste er: BP Statistical Review of World Energy, june 2016. Den er på…

Denne rapport viser bl.a. at der er meget stort tidsmæssigt sammenfald mellem bidraget fra dansk og svensk vindkraft. Desuden er medtaget data også fra en række europæiske lande. Det ses,…

Rapport om vindkraft 2015

12. oktober 2015 0

En rapport om dansk vindkraft i første halvdel af 2015 er udkommet. Den afslører bl.a: Vi importerer nu ca. 10% af vores elforbrug. Netto-handelen med strøm (eksport og import) varierer…

NY RAPPORT: Dansk vindkraft 2014 REO’s professionelle “talknuser” Søren Kjærsgård har udarbejdet en grundig oversigt over de danske vindmøllers bidrag til elforsyningen i 2014. Den viser møllernes bidrag til elforsyningen,…

REO’s talknuser, civ. ing. Søren Kjærsgaard, har udarbejdet et sammendrag af Energistyrelsens statistik for årene 1990 til 2012. Energikildernes årlige bidrag er både angivet som energibidrag i Joule (MJ, GJ,…