Den 21. april starter dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, hvor filmen “70/30” har premiere. Den handler især om forhandlingerne før vedtagelsen af Klimaloven. Der bydes desuden på en landsdækkende live debat, hvor bl.a. klimaminister…

Kort Nyt nr 108

12. april 2021 0

Indhold:  Tyske skatteborgere må betale for den utidige lukning af kernekraften. – Kritik af EU’s slappe politik på området kernekraft. – Mere post til Ursula von der Leyen. – Ny…

Professor Vincent Hendricks er professor i filosofi, og han skriver 25. marts på Energy Supply, at “Modstanden mod atomkraft er en del af dansk selvforståelse”, og han begrunder det i…

Kort Nyt nr 107

9. marts 2021 0

Indhold:  Industrien forlader Tyskland. – EU’s Green Deal vil koste millioner af jobs. – Fukushima ulykken 10 år. – Kina er nu selvkørende på området kernekraft. Se nyhedsbrev   Kort Nyt…