Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik).

Kære læser af reo.dk

Efter Folketingets beslutning om at planlægge energiøerne er der kommet øget interesse for og forskning i anvendelsen af el fra den fluktuerende vindmøllestrøm. Men hvor langt er man nået, og hvordan er fremtidsudsigterne? For at blive klogere på dette inviterer REO til et foredrag ved Seniorforsker Henrik Lund Frandsen, Institut for Energikonvertering og -lagring, DTU Energi.

Mandag den 15. november, kl 19.30-21.00

Foredraget finder sted i Aud 32, Bygning 306, DTU, Lyngby. Tilmelding ikke påkrævet. Det vil også være muligt at følge foredraget online. Tilmelding til foredraget online foregår på https://billetto.dk/e/ptx-elektrolyse-energioer-og-brint-tickets-577442. En video af mødet vil senere kunne findes på reo.dk REO, Ren EnergiOpysning, arrangerer mødet, men det er åbent for alle interesserede.

Om foredraget

Henrik Lund Frandsen, der bl.a. forsker i områderne elektrolyse, brænd­sels­­celler og energikonversion/-lagring, vil fortælle om en række forhold med relation til de måske kommende energiøer. I foredraget vil Henrik komme ind på bl.a.:

  • Behovet for PtX – hvilke sektorer, hvilke behov og hvor er der mulige alternativer.
  • Hvilke løsninger – hvilke brændstoffer til hvad – baggrunden for resultaterne af nuværende analyser.
  • Elektrolyseteknologier – virkningsgrader – omkostninger – TRL – variabel drift.
  • Mulig integration – brintnet eller ej – overvejelser bag – lagring af energi – energiøer.
  • Lidt praktisk: Buslinjerne 150S og 180 kan benyttes. Der kan parkeres syd og vest for Bygning 101.

Næste REO-foredrag er om kerne- og reaktorfysik. Vi har fået professor Hans Otto Uldall Fynbo til at fortælle om emnet. Det finder sted i Aarhus 19. januar 2022 og vil også blive streamet online.

Du kan downloade en invitation til foredraget her, som du er meget velkommen til at dele med venner og bekendte.