Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Sted: Tæt ved Göteborg. Mere præcist: den 16. februar 2018 kl. 13.00 til den 17. kl. 15.00.
Konferencen byder på en lang række indlæg om det globale klima og om både dansk, svensk og norsk energipolitik.

Tre foredrag af danske debattører: Henrik Svensmark, Jens Morten Hansen og Søren Kjærsgaard.
Søren Kjærsgaard (SK) vil fortælle om et aktuelt dansk dilemma:
1. Danmark er meget afhængig af udlandet, fordi vi har valgt en så svingende og ustyrlig energikilde som vindkraft.
2. Man må forudsætte, at nabolandende ikke kaster sig ud i samme afhængighed, hvis de skal kunne hjælpe med at styre det danske forbrug.
3. SK stiller spørgsmålet: Hvorfor falder elforbruget i stedet for at stige, når det er så godt med grøn elektricitet?
4. SK vil gøre opmærksom på, at danskere og tyskere har et elforbrug per capita, der er under det halve af svenskernes, men har en væsentlig større kuldioxidudledning.

Se program for konferencen her
Om deltagelse, se her