Kort Nyt 123

21. maj 2022 0

Indhold:  Mange nyttige oplysninger. - Californiens sidste kernereaktor får lidt længere liv. - Kan solpaneler i Texas blive dækket af sne? - Bundesbahn mangler strøm…

Kort Nyt nr 122

24. april 2022 0

Indhold:  Tjekkiet gør plads til SMR ved Temelin.  Mere kernekraft i Storbritannien.  Estland på vej mod kernekraft.  Polen indfører kernekraft.  Danmark investerer 210 mia kr…

Kort Nyt nr 121

24. marts 2022 0

Indhold:  Stop for russisk kernebrændsel i svenske reaktorer. - Finland genovervejer planer om russiske reaktorer. - Flere lande i Østeuropa er i klemme med nukleare…

Kort Nyt nr 118

26. januar 2022 0

Indhold.  Kernekraften bidrager nu til Europas elforsyningskrise!  -  (Det franske elselskab, EDF, har opdaget mikrorevner i rør i nødkølesystemet på en reaktor. Tilsvarende fejl lukker…