Kort Nyt nr 100

10. august 2020 0

Kort Nyt #1 udkom i august 2012. Nærværende nummer er et jubilæumsnummer, hvilket ikke kan forkortes til ”jubelnummer”. Kort Nyt fortsætter indtil videre.