Kort Nyt nr 108

12. april 2021 0

Indhold:  Tyske skatteborgere må betale for den utidige lukning af kernekraften. - Kritik af EU's slappe politik på området kernekraft. - Mere post til Ursula…

Professor Vincent Hendricks er professor i filosofi, og han skriver 25. marts på Energy Supply, at "Modstanden mod atomkraft er en del af dansk selvforståelse",…