Til REO’s generalforsamling den 18. marts 2017 foreslår bestyrelsen, at Thomas Grønlund genvælges som formand. Peter Schoubye og Jens Colding har ønsket at udtræde af…

Biogas

20. september 2016 0

Biomasse kan benyttes til fremstilling af biogas. Gylle, planterester, slagteri- og fiskeaffald og slam fra renseanlæg kan forgasses i store lukkede beholdere. Danske biogasanlæg bruger primært…

Ny plakat

1. juni 2016 0

REO har designet og udgivet en plakat, der skal gøre opmærksom på det faktum, at atomkraft leverer næsten CO2-fri elektricitet, og derfor kan reducere Danmarks…

Brænde og brændeovne

1. oktober 2015 0

Brænde benyttes i alle lande til produktion af varme - og i udviklingslande også til tilberedning af mad. I Danmark skønnes brændeovne at levere 5-6%…