Politiken afslører 19/6, at Danmarks CO2-udslip ventes at stige de kommende år.
Ja, naturligvis! – Det er logik for burhøns, at de kommende 4-6 kæmpestore datacentre bruger
enorme mængder strøm, – så meget, at hvert center øger strømforbruget med op til 4 %.
Tilsammen altså op til 24 % om få år.
Men det værste er, at flere politikere, bl.a. Søren Egge Rasmussen, Jens Joel og Ida Auken fra
henholdsvis Ø, S og R slet ikke har forstået problemet, når de kritiserer regeringen for ikke at leve
op til de lovede klima-initiativer.
De afslører, at de ikke ved, at det er det globale CO2-udslip, der påvirker klimaet – og ikke om
denne CO2 kommer fra Danmark eller fra andre lande!
Desuden tror de nævnte politikere, at det vil hjælpe at bygge flere vindmøller.
Nej, datacentrene skal bruge strøm dag og nat hele året rundt og ikke kun, når det blæser.
Selv nok så mange vindmøller leverer næsten ikke strøm ca. 100 dage hvert år, og derfor kræver
datacentrene, at kraftværkerne bruger mere kul og gas – og/eller at vi importerer mere strøm fra
udlandet.
Derfor vokser det danske CO2-udslip.
Hvis de nævnte politikere vil prioritere klimaet højere end regeringen, skulle de i stedet arbejde på
at få datacentrene placeret i Sverige, Norge, Finland eller Frankrig. Så ville CO2-udslippet stort set
ikke vokse, fordi strømmen i disse lande kommer fra især vandkraft og atomkraft.
Det er derfor ikke af klimamæssige grunde, at Apple, Google og Facebook har valgt at placere
deres centre i Danmark.
Holger Skjerning, tidl. lektor i fysik og energi ved DTU. Nu næstformand i REO (Ren
Energioplysning)