Syd Australien vil fylde huller i vindkraften med dieselgeneratorer. Som omtalt i Kort Nyt 59 er der problemer i Syd Australien som følge af statens store satsning på vindkraft. Først fik premierministeren den idé at købe Tesla-batterier, der skulle levere den manglende effekt, når det ikke blæser. Men det ville koste 150 mio. $, hvis de skulle dække elforbruget i blot 4 minutter! Så nu har ministeren fremlagt en plan omfattende store investeringer i diesel-generatorer. Han vil gerne undgå black-out inden næste valg om et år!

REO vil arbejde for, at nogen lignende ikke sker i Danmark!

Hidtil har vi klaret forsyningen ved at købe 1000-1500 MW fra vore nabolande, når det ikke blæser.​

Når det blæser kraftigt, må vi omvendt sælge den strøm, vi ikke selv kan udnytte. Det udgør også 1000-1500 MW. Det er omtrentlige tal, da de varierer meget.

Økonomisk giver det tab, da vi i snit køber dobbelt så dyrt, som vi sælger!