Link: REN Energi no 132

Indhold: Nye og spændende muligheder med bioenergi – Danmark i front.
Den første kædereation (for 70 år siden i Chicago).
Prisen for vindkraft (beregnet for 2012 og 2020) – og kan forsyningssikkerheden opretholdes?
Hvad er PSO (de offentlige service-forpligtelser).
Tyskland overvejer moratorium for vedvarende energi – Statsstøtte skaber overkapacitet.