Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO bliver somme tider spurgt om vores mening om IPCC (det internationale klimapanel under FN) og deres beregninger af de forventede klimaændringer.

Ifølge IPCC, er det mest sandsynligt, at den målte temperaturstigning, der nu er ca. 1,1 grad, og dens konsekvenser især skyldes frigivelse af CO2 fra menneskers udnyttelse af fossile brændsler og af de tilførte mængder af metan og lattergas. De nævnte gasser kaldes derfor klimagasser.

Men da der stadig er forskere, der påpeger usikkerheder i IPCC’s forudsigelser, har REO valgt at argumentere således:

HVIS man ønsker at reducere den tilførte mængde CO2 til atmosfæren, så er kernekraft en af de få energikilder, der leverer stabil og CO2-fri energi – især i form af el.

Kernekraft leverer nu ca. 10 % af verdens elforbrug, men kan mangedobles, hvis man ønsker det politisk.