Flere har undret sig over, at brænde, træpiller, flis, m.v. er CO2-neutralt, selv om der udsendes CO2 ved forbrændingen.
Men faktisk er brænde CO2-neutralt, når det kommer fra lande med reguleret skovbrug. Dog kommer der naturligvis en del CO2 fra fældning, transport og bearbejdning af træ og brænde!
Først en kort forklaring: Lad os sige, at Danmark hvert år fælder 1/25 af vores træer og brænder dem til varme- og elproduktion. Samtidig beplanter vi det samme areal, som vi jo gør i Danmark. Så vil de øvrige træer (altså 24 gange flere, end der blev fældet!) vokse videre og hvert år tilsammen optage samme mængde CO2, som der blev udsendt ved forbrændingen af de fældede træer. Det samme gælder året efter, osv.

Det kan også vises grafisk: På tegningen ses en skov, hvor søjlerne er træer i alle størrelser. Til venstre de nyplantede træer og til højre de 25 år gamle træer (blå skravering), der fældes på et år.

På et år rykker hele figuren et år til venstre, og alle skovens træer vokser svarende til den grønne skravering.

Der udsendes derfor på et år en CO2-mængde svarende til det blå areal, og der optages en CO2-mængde svarende til det grønne areal. Og som det ses, er de to arealer lige store.